Op basis van deze Site Survey maken wij een uitgebreid rapport. Dit rapport bestaat natuurlijk uit een inleiding gevolgd door algemene informatie over draadloze netwerken. Waarom werken draadloze netwerken zoals ze doen en wat kun je doen om dit nog beter te laten samenwerken met de clients.

Na deze twee hoofdstukken volgt de daadwerkelijke Site Survey. Hierin staan de verschillende headmaps van de verschillende locaties en etages. Het gaat hierbij om de netwerken op 2,4 en 5,0 Ghz, maar ook het spectrum dat wij gedurende de metingen hebben gezien.

Naast de bekende netwerken van de klant of van onze meetapparatuur, geven we ook een overzicht van de roque netwerken die aanwezig zijn. Een deel blijkt toch te komen van aanwezige printers en andere apparatuur, maar natuurlijk ook van de buren.

Tot slot geven wij een advies. Dit advies kan bestaan uit wijzigingen die zouden moeten worden doorgevoerd tot de locatie van de nieuw te plaatsen Access points. Alles met als doel om een stabiel en betrouwbaar netwerk te creëren.

De afgelopen jaren hebben wij honderden Site Survey’s uitgevoerd bij consumenten, bedrijven, fabrieken, campings, havens en hotels. Deze site survey’s waren of bedoeld voor het plannen van access points of bedoeld te beoordeling van het aanwezige netwerk.

Voor deze site survey’s gebruiken wij de juiste software aangevuld met de benodigde hardware. Denk bij dit laatste aan een GPS antenne, Spectrum Analyser, Wifi adapter en eventueel de juiste antenne. Allemaal tot doel om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van het draadloze netwerk op locatie. Het gaat er hierbij niet om of dit binnen of buiten plaatsvindt.